top of page

Een spinnende mug?

Er zijn katten en geleedpotige die spinnen, spinsters v/m die al eeuwen spinnen op een spinnenwiel en je kunt tegenwoordig ook spinnen op een fiets, maar een mug die spint? 

“Mug” is de geuzennaam van een Haarlemmer! De historische oorsprong is niet eenduidig. Het kan zijn dat de oorsprong van deze benaming ligt in het feit dat Haarlem vroeger geteisterd werd door muggen. Het gebied was omringd door veen en moeras. In het noorden lag het IJ , een drassig gebied, in het zuiden het Haarlemmermeer. Bovendien werd de stad doorkruist door grachten en een 'beek' die onder de Grote Markt doorliep. Het gebied was dus een uitstekende broedplaats voor muggen. 

Er is ook een legende over een heks die de Haarlemmers zou veranderen in muggen als ze niet naar haar zouden luisteren zodat ze tot in lengte van dagen om de toren van de St Bavo kerk moesten vliegen. Vervolgens is er ook een verhaal die verteld dat ooit de brandweer uitrukte omdat er zwarte rookwolken uit de kerktoren kwamen. Toen de brandweer arriveerde bleek het geen rook maar enorme aantallen muggen…misschien waren het wel diegenen die niet naar de heks wilde luisteren? (bron wikipedia)

De Spinnende Mug in Apeldoorn ?

In december 2021 verhuisde De Spinnende Mug naar Apeldoorn.. Is het dan nog geschikt om Spinnende Mug te heten? Zeker wel!  ik ben en blijf van geboorte een Haarlemse... Bovendien heeft de naam van De Spinnende Mug zich langzamerhand gevestigd. En ja deze mug vliegt ook uit en spint ook 'goed garen' buiten haar geboorte grond....

bottom of page