de Spinnende Mug 

wolatelier: spinnen & vilten  

De Haarlemse Spingroep


Inspireren, lering, bezinning en vermaak...


De Haarlemse spingroep “De spinnende muggen” komen de laatste woensdagochtend van de maand van 9.30- 11.30 samen. En de eerste dinsdagavond van de maand van 19.30 – 21.30.


Deze twee tijdstippen, ochtend en avond, geven de spinners die op werkdagen verplichtingen hebben, toch gelegenheid om te komen. Natuurlijk ben je op beide tijdstippen welkom!

Mocht je geen vervoer hebben en is het lastig je wiel mee te nemen, dan kan er voor een wiel worden gezorgd. Er is een kaardmolen aanwezig. 


Spingroep de “De Spinnende Muggen” is lid van De Landelijke Spingroep. Zie www.landelijkespingroep.nl 

Deze landelijke spingroep brengt sinds 1999 spinners met elkaar in contact, verzamelt en verstrekt informatie over spinmaterialen en -technieken en over de verdere verwerking van de gesponnen garens.


Kosten: vrijwillige donatie voor koffie/thee en lekkers


Graag aanmelden als je voor de eerste keer komt.