De spinnende mug 

wolatelier 

De spinster in de kunst van de 17e eeuw


Het spinnen op Hollandse genrevoorstellingen uit de 17e eeuw, is een personificatie van  deugd en huiselijkheid. Belangrijke morele waarden die golden voor de vrouwen uit die tijd. 


We zullen op deze middag een aantal van die genrestukken belichten. Het geen ook uitnodigt tot gesprek over de betekenis van die morele waarden en hoe we dat vanuit het perspectief van deze tijd zien. 

Welke betekenis zouden we het ambacht van het spinnen in deze tijd geven?


Zondagmiddag 4 november 14.00-16.00 uur. Kosten: 10,- euro. Graag van te voren opgeven (zie contact)