top of page

Vilt je eigen symbool

Het leven is als een reis met levensfasen die wisselende perspectieven bieden. Vanuit deze perspectieven zijn er ook veranderende thema’s die aandacht behoeven. Je kunt die thema’s vertalen in een symbool.

Het geeft een extra bekrachtiging om zo’n symbool (door eigen inspanning!) ruimtelijk vorm te geven in bijvoorbeeld een viltobject. (te denken valt aan een haarklem, etui, schilderijtje, shawl, kledingstuk , paneel, kussenhoes (zie foto) 

Het kan ook zijn dat je een symbool wilt maken dat verband houdt met een dierbare overledene, ook deze activiteit kan een bijdrage leveren in het proces van rouwverwerking.

Vanuit mijn kennis, kunde en ervaring als jungiaans therapeut, geestelijk verzorger en aurareader kan ik je tijdens het viltproces verdiepende ondersteuning geven die als helend en verruimend wordt ervaren.

Prijs is afhankelijk van de grote van het object (tijdsinvestering) en de gebruikte materialen (15,00 euro per uur excl materiaal).

bottom of page